Glester Capuno


Ang charming seaman ng Bohol. Sano!

No comments:

Post a Comment