My Ph Boy (99) - Konduktor
Ang konduktor ng bus, bow.

No comments:

Post a Comment